Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης




                                                                 Πολυχάρτης Ευρώπης



Βρίσκω τα βουνά της Ευρώπης


Βρίσκω τις πεδιάδες της Ευρώπης


Ταίριαξε τα κομμάτια και φτιάξε τον χάρτη της Ευρώπης





Γεωμορφολογικά στοιχεία της Ευρώπης



Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Κεφάλαιο 25ο

Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

















                  









                                                       Λίγη εξάσκηση δε βλάπτει.....